Đến thăm http://www.tranonet.com

                             Dịch tự động online.


 Tiếng Việt sang tiếng Anh

Dịch máy thống kế         = Statistical Machine Translation
Dịch máy dựa trên ví dụ = example-based machine translation
Dịch tự động                 = Machine translation
Dịch máy                       = Machine translation
Ngoại ngữ                     = foreign language
Học                               = learn


Danh từ chung = Common noun
Danh từ riêng = Proper noun
Danh từ = Noun
Động từ = Verb
Phó từ = Adverb

Tiếng Anh = English 
Tiếng Pháp = French 
Tiếng Việt = Vietnamese
Tiếng Nhật = Japanese
Tiếng Hàn = Korean

 

Website đang trong quá trình hoàn thiện. Mong sớm được phục vụ. 
Mọi góp ý xin gửi về dichtudong@gmail.com